MoviesSeven Samurai (1954)
Seven Samurai (1954)

Seven Samurai (1954)

207min | Adventure, Drama | November 1954 | IMDb : 8.7

A poor village under attack by bandits recruits seven unemployed samurai to help them defend themselves.

Director: Akira Kurosawa, Shinobu Hashimoto

Cast: Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Daisuke Katô, Isao Kimura, Minoru Chiaki, Seiji Miyaguchi, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yoshio Inaba, Yoshio Tsuchiya, Kokuten Kôdô, Eijirô Tôno

Direct Links:

wootly DVD

Guest


Comment


The Last Samurai (2003)2003The Last Samurai
Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999)1999Ghost Dog: The Way of the Samurai
Seven Brides for Seven Brothers (1954)1954Seven Brides for Seven Brothers
The Twilight Samurai (2002)2002The Twilight Samurai
American Samurai (1992)1992American Samurai
Samurai Cop (1991)1991Samurai Cop
Seven Psychopaths (2012)2012Seven Psychopaths
The Seven Five (2014)2014The Seven Five
Samurai Cop 2: Deadly Vengeance  (2015)2015Samurai Cop 2: Deadly Vengeance 
The Magnificent Seven (2016)2016The Magnificent Seven
Patient Seven (2016)2016Patient Seven
The Glorious Seven (2019)2019The Glorious Seven
Red Shoes and the Seven Dwarfs (2019)2019Red Shoes and the Seven Dwarfs
Seven Stages to Achieve Eternal Bliss (2020)2020Seven Stages to Achieve Eternal Bliss
Feast of the Seven Fishes (2019)2019Feast of the Seven Fishes
The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky (2018)2018The Seven Deadly Sins: Prisoners of the Sky